Bel ons gerust met al je vragen:   telefoonnummer   085 00 13 267
(Belgische klanten bel: +31 85 00 13 267)

Disclaimer voor HID Xenon Verlichting

Algemeen

Koers Internet Marketing (Kamer van Koophandel 58881875), hierna te noemen Koers Internet Marketing, verleent u hierbij toegang tot hidxenonverlichting.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Beperkte aansprakelijkheid

Koers Internet Marketing spant zich in om de inhoud van hidxenonverlichting.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op hidxenonverlichting.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Koers Internet Marketing.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Koers Internet Marketing. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Koers Internet Marketing, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.